Energeia Energy Lunch 2023

Partners • Tennet TSO

Image

Energeia Energy Lunch 2023

Foto's: Sander Nieuwenhuys

Image

Inleiding Manon van Beek Energeia Lunch 2 juni 2023

Optimisme
Vandaag kijk ik met jullie samen met een optimistische blik naar de toekomst.
Samen hebben we een duidelijke ambitie: tegen 2045 is Europa een klimaatneutraal continent.
Alle reden wat mij betreft voor optimisme vandaag over wat we samen in 2045 kunnen bereiken door ons nu te gaan voorbereiden op en bouwen aan het elektriciteitsnet van de duurzame toekomst.
En … de kansen om je DOEL te halen nemen toe als je op je doel richt.
Daarom introduceerde TenneT in april het Target Grid.
Om onze infrastructuur op tijd klaar te hebben voor een klimaat neutrale samenleving moeten we NU koers zetten naar 2045 en om de congestieproblemen van nu in de toekomst voor te zijn. Daarom wil ik jullie graag nu meenemen met mijn optimistische blik op de toekomst.

Belangrijk is om voorbereidende ruimtelijke processen nu al te starten om cruciale tijd te winnen. Dan kunnen we toekomstige projecten met mogelijk tot 50% kortere ontwikkel-/doorlooptijd realiseren!

De zware industrie, de mobiliteit en de huishoudens elektrificeren snel, terwijl hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines en zonnepanelen de traditionele fossiele brandstoffen geleidelijk aan doen verdwijnen.

Het Europese industriebeleid (vanaf 2040 geen ETS-rechten meer voor zware industrie) zal grote gevolgen hebben voor de vereiste infrastructuur: de industrie is namelijk verantwoordelijk voor bijna de HELFT van het elektriciteitsverbruik.

Scenario’s
Het target grid is opgebouwd vanuit scenario’s waarin rekening wordt gehouden met de hoogste mate van elektrificatie waardoor we zeker aan de goede kant zitten. Dit scenario is vertaald naar de Target Grid netwerkkaart van de toekomst. (kaart in beeld) Niet per se om dat netwerk direct te bouwen, maar om een beeld te hebben waar het naar toe kán gaan.
En als ergens wordt geïnvesteerd, gebeurt dat meteen op basis van het eindbeeld, zodat we niet meerdere keren op dezelfde plek terug hoeven te komen.
Om de grote hoeveelheden elektriciteit opgewekt op de Noordzee te transporteren, wordt innovatieve technologie toegepast, zoals DC gelijkstroom netwerken. Deze supersnelwegen voor elektriciteit, met elkaar verbonden door energiehubs op land en op zee, zorgen voor efficiënt transport van elektriciteit over lange afstanden en landsgrenzen, en voor een betrouwbaar netwerk.

Wij moeten naar een systeembenadering in plaats van een projectgewijze aanpak van het oplossen van ‘knelpunt voor knelpunt’.

Onze kracht als Nederland?
Ontwikkeling wind op zee is dé bepalende factor voor Nederland.
Nederland kan enorm profiteren van de Noordzee die de energiecentrale voor Noordwest-Europa kan worden. De Noordzee kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame, veilige en onafhankelijke energievoorziening. Studies onderstrepen dat de Noordzee potentieel heeft voor ongeveer 200 GW aan geïnstalleerde windcapaciteit. Dat is genoeg om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de aangrenzende landen, Duitsland, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Groot-Brittannië. Met een grensoverschrijdend energiesysteem kunnen landen als Duitsland en Nederland meer zelfvoorzienend worden en een sociaaleconomische waarde leveren die een nationale aanpak ondergeschikt maakt.
Met een geïnstalleerde offshore windcapaciteit van 70 GW wordt Nederland een belangrijke hub/doorgang in de toekomstige energievoorziening van Europa en gaan wij van economieën die gebouwd zijn op de beschikbaarheid van betaalbaar gas naar economieën die gebouwd zijn op betaalbare hernieuwbare elektriciteit.

Er is nogal een weg te gaan richting een klimaat neutrale elektriciteitssector. Ik zie drie grote vijanden van succes. De comfortzone, de aangeleerde hulpeloosheid en de weg van de minste weerstand. Ik hoop jullie te blijven ontmoeten op de weg met de meeste weerstand, uit je comfort zone en vol vertrouwen in jouw cirkel van invloed.

Image

TenneT gunt transport- en installatieslots 2GW offshore platforms aan Allseas en Heerema

TenneT heeft meerjarige raamovereenkomsten gesloten met Allseas en Heerema Marine Contractors voor het transport en de installatie van ten minste veertien 2 gigawatt (2GW) offshore platforms. De veertien converterstations van 2GW zullen worden geïnstalleerd in het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee. De raamovereenkomst heeft betrekking op ten minste achtentwintig slots tot 2031; veertien slots voor transport en installatie van een jacket en veertien slots voor transport en installatie van een topside.
Lees meer
Image

Ongeveer 30 miljard euro: Europa's grootste aanbestedingspakket ooit voor leveringszekerheid, energietransitie en klimaatbescherming gelanceerd

  • Officiële ondertekening van het contract tussen TenneT en vier samenwerkingspartners in Berlijn voor de ontwikkeling van de Noordzee als hub voor duurzame en onafhankelijke Europese energieproductie.
  • Raamovereenkomsten op lange termijn zullen de middelen veiligstellen die nodig zijn om netaansluitingen te bouwen voor windparken in de Noordzee die evenveel elektriciteit zullen opwekken als 28 grootschalige elektriciteitscentrales.
  • De hoogtechnologische kern van de converteronderdelen wordt uitsluitend in Europese productievestigingen vervaardigd.
  • Met nog eens drie offshore projecten in de Duitse Noordzee vult TenneT de 11 recent gegunde projecten aan tot 14 converter systemen van elk 2 gigawatt (GW).
Lees meer
Image

Het 2GW program

One fits all: Een nieuw gestandaardiseerd platform, een nieuw gecertificeerd kabelsysteem, een hogere transportcapaciteit: dit alles met zo min mogelijk impact op het milieu. Het 2GW Program vormt de basis voor onze offshore netaansluitingssystemen van de volgende generatie.

Lees meer
Image

Rapport – Esbjerg expert paper

Image
Image

Leveringszekerheid van elektriciteit in een volledig duurzaam elektriciteitssyteem

Wat is er nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit te behouden in een toekomstig (netto) CO2-vrij elektriciteitssysteem dat vrijwel helemaal is gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen als wind en zon? Deze vraag en de antwoorden staan centraal in de zogenoemde Adequacy Outlook van TenneT die vandaag is gepubliceerd.

Lees meer

Rapport Adequacy Outlook

Image
Image

Samenwerking TenneT en National Grid met unieke Brits-Nederlandse elektriciteitsverbinding

  • Nederlandse en Britse ministers verwelkomen plannen voor nieuwe elektriciteitsverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland op de North Sea Summit in België.
  • LionLink draagt bij aan een koolstofvrije economie en energieonafhankelijkheid van de Britse, Nederlandse en Europese leveringszekerheid.
  • Verbinden van offshore wind via de eerste grensoverschrijdende gelijkstroomkabel kan een vitale stap zijn naar een geïntegreerd offshore net in de Noordzee
TenneT en National Grid hebben vandaag plannen aangekondigd voor een unieke elektriciteitsverbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

LionLink is opgenomen als een ‘key project’ in de vandaag gepubliceerde North Sea Energy Declaration. Dit project moet een Nederlandse windpark verbinden met de elektriciteitsnetten van Nederland en het Verenigd Koninkrijk via een onderzeese hoogspanningskabel, een zogenaamde multi-purpose of hybride interconnector. Dit is de eerste in zijn soort voor het VK en Nederland, en hiermee zetten we de eerste stap naar een geïntegreerd elektriciteitsnet in de Noordzee.

Lees meer
Image

TenneT presenteert met Target Grid visie op het elektriciteitsnet van 2045

Met Target Grid introduceert TenneT een nieuwe aanpak om de enorme uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden. Het doel is om in 2045 een elektriciteitsnet gereed te hebben voor een florerende, duurzame economie met altijd genoeg groene elektriciteit voor ieders behoeften, van consument tot industrie. De eerste versie van Target Grid, inclusief de bijbehorende netkaart van 2045, is vandaag aangeboden aan minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten.

Lees meer
Image

Target grid

Target Grid is TenneT's beeld van een geïntegreerd en grensoverschrijdend onshore- en offshore-elektriciteitsnet, dat cruciaal is voor het klimaatneutrale energiesysteem van het jaar 2045.

Lees meer
Image

Netbeheerders brengen wegen naar klimaatneutraal 2050 in kaart

Vandaag publiceren de gezamenlijke netbeheerders in de systeemstudie ‘II3050’ vier verschillende scenario’s, die inzicht geven in hoe we als maatschappij naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 kunnen groeien. De belangrijkste boodschap: ons energiesysteem gaat in een hoog tempo van een ‘vraag gericht energiesysteem’ naar een ‘aanbod gericht energiesysteem’. Er zijn daarom vandaag scherpe politieke keuzes nodig voor het energiesysteem van morgen.

Lees meer

Jaarverslag 2022

Image
Image

Rapport Monitoring Leveringszekerheid

Download hier de laatste versie van het rapport monitoring leveringszekerheid. Ook is hier het archief met eerdere versies te vinden.

Lees meer
Image

TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren we 25.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en faciliteren we de Europese energiemarkt via de 17 interconnectoren met onze buurlanden. Met een omzet van 9,8 miljard euro en een totale activawaarde van 41 miljard euro zijn we een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore.

Elke dag stellen onze 7.400 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer dan 43 miljoen eindgebruikers op een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen.

Lighting the way ahead together (bron)