Energeia Energy Lunch

Partners • TenneT

Image

Energeia Energy Lunch 2022

Image

Foto's: Sander Nieuwenhuys

TenneT is sponsor van Energeia Energy Lunch 2022. Gerenommeerde professionals binnen de energiesector discussieerden over: Tussen Kiev en Parijs.

Image

Tussen Kiev en Parijs

De oorlog in Oekraïne zorgt voor rimpelingen die ver buiten het conflictgebied zichtbaar en voelbaar zijn. De gespannen relatie tussen Rusland en het Westen maakt die rimpelingen meer dan voelbaar in de energiesector, en aanpalend in de energie-intensieve industrie. De gevolgen gelden kleine verbruikers als huishoudens net zo goed als de grote gas-consumerende industrieën.

Plotseling staat importonafhankelijkheid vol in de schijnwerpers, en worden noodmaatregelen afgekondigd die niet zo heel lang geleden nog ondenkbaar leken. Schijnbare zekerheden maken plaats voor onvoorziene tijdingen, of het nu de gaswinning in Groningen betreft of de sluiting van kolen- en kerncentrales.

Grofweg zijn drie reacties te onderscheiden. 1: besparing van energie – altijd een ondergeschoven kindje in het energiebeleid - lijkt eindelijk uit de schaduw te treden. 2: hernieuwbare energie moet nog sneller en harder worden opgeschaald. En 3: er wordt gedeeltelijk teruggekomen op het uitfaseringstraject van fossiele bronnen.

Het is gemakkelijk te denken dat de oorlog vooral impact heeft op de gasmarkt. Natuurlijk: de gasmarkt wordt hard geraakt, de prijzen zijn fors gestegen, leveringszekerheid is niet meer gegarandeerd en de importafhankelijkheid -en dan met name de afhankelijkheid van Rusland- gaat in de ban. Maar ook de elektriciteitsmarkt wordt hard geraakt, en ook daar is leveringszekerheid ineens geen gegeven meer.

De reacties op de nieuwe situatie die met de oorlog in Oekraïne is ontstaan, zijn grofweg in drieën categorieën op te delen: besparing, opschalen hernieuwbaar en revival van fossiel.

Energiebesparing

Er bestaat brede overeenstemming dat, om Nederland zo snel mogelijk onafhankelijk te maken van Russische energie-importen, energiebesparing een goede manier is. Energiebesparing kan er ook voor zorgen dat wanneer de Russische president Vladimir Poetin besluit om de gaskraan naar Europa daadwerkelijk dicht te draaien, of wanneer Europa dapper genoeg is om zelf een gasboycot in te stellen, Europa dit kan bolwerken.

We richten daarbij de blik eerst op de industrie, waar nog veel besparingsmogelijkheden bestaan, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën toe te passen. Gelijktijdig moeten bedrijven ook verduurzaamd worden. Bijvoorbeeld door stoom niet in een gasboiler te produceren, maar in een elektrische boiler. Of door het installeren van warmtepompen.

Maar ook huishoudens kunnen een steentje bijdragen, en worden daar in een overheidscampagne toe opgeroepen. Ook de stap naar het uitfaseren van de mono-cv-ketel past in de besparingsoperatie.

Opschalen hernieuwbare energie (en waterstof)

Om onafhankelijk van Rusland te worden, is groene energie ideaal: schoon en autonoom. Daarom ook worden de ambities voor 2030 op het gebied van duurzame energie (en ook energiebesparing) uit het Fit for 55-pakket verhoogd. De doelstelling van 40% hernieuwbare energie gaat omhoog naar 45%.

In 2030 moet er 21 GW aan offshore windvermogen staan.

Fossiel

Duidelijk mag zijn dat met besparing en groene opschaling alléén de afhankelijkheid van Rusland onvoldoende afneemt. Dus is niet alleen vervanging van Russisch aardgas aan de orde, maar ook diversificatie: hoe kunnen we zorgen dat we Russisch aardgas vervangen voor niet-Russisch aardgas?

Er zijn een paar pistes die bereden kunnen worden. Een belangrijke is het stimuleren van de Nederlandse kleine velden, en dan met name de offshore velden want de velden op land bestaat grote weerstand tegen. LNG is een andere mogelijkheid voor de fossiele vervanging van Russisch gas. Het kabinet heeft samen met Gasunie heel voortvarend gezorgd voor een forse uitbreiding van de Nederlandse ontvangstcapaciteit voor LNG. Door de bestaande terminal van Gate uit te breiden en twee drijvende LNG-fabrieken voor de kust van Eemshaven neer te leggen, is de ontvangstcapaciteit voor LNG verdubbeld.

Om gasgebruik in elektriciteitscentrales te verminderen, is er wat voor te zeggen om de kolencentrales ruimer baan te geven. Niet alleen bevordert dit de onafhankelijkheid van Rusland, het is ook goed voor de betaalbaarheid van energie, en het bevordert de leveringszekerheid.

Wij willen onze afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland zo snel mogelijk verminderen. En samen willen wij de energietransitie en de bescherming van ons klimaat met volle kracht voortzetten. Tussen deze twee doelen zit spanning.

Annual Report 2021
Image

TenneT versnelt groei om duurzame energie te stimuleren

TenneT heeft vorig jaar een recordbedrag van €4 miljard geïnvesteerd in de uitbreiding en het onderhoud van het net en zette daarmee stevig in op de energietransitie. 

Europese samenwerking en afstemming is nu belangrijker dan ooit. Dat laat de niet te rechtvaardigen aanval op Oekraïne eens en te meer zien. Dit conflict is ongetwijfeld een belangrijke extra drijfveer om sneller een duurzaam energiesysteem te realiseren. Om de huidige klimaatdoelstellingen te halen, zijn fundamentele veranderingen nodig in de planning, werking en configuratie van het hele elektriciteitssysteem. TenneT zet ook in op het slim gebruik van het net.
Vooruitblikkend betekent de sterke toename van de productie van duurzame elektriciteit en de elektrificatie van onze samenleving dat TenneT haar output vanaf 2025 zal verhogen naar een jaarlijks investeringsniveau van minimaal €6 miljard. Omdat een veilig en betrouwbaar hoogspanningsnet een van de doorslaggevende factoren is voor de energietransitie, ontwikkelt en bouwt TenneT een net dat in 2045 klaar is voor een fossielvrij energiesysteem: het Target Grid

Offshore

Twee belangrijke mijlpalen voor offshore netaansluiting Hollandse Kust (zuid); Alpha klaar voor aanlanding offshore windvermogen en Beta topside geïnstalleerd

Hollandse Kust (zuid) Alpha, TenneT's hoogspanningsverbinding voor de offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II is klaar voor gebruik. TenneT heeft de installatie en de spanningsvoorziening van de offshore netaansluiting voltooid. Windparkontwikkelaar Vattenfall kan de windturbines nu aansluiten op het transformatorplatform, zodat de stroom kan worden getransporteerd naar het Nederlandse hoogspanningsnet. Als tweede mijlpaal is deze week de topside voor het transformatorplatform Hollandse Kust (zuid) Beta succesvol geïnstalleerd.

Routekaart windenergie voor aanvullende opgave voor rond 2030

Met de publicatie van de ‘Routekaart windenergie voor aanvullende opgave voor rond 2030’ is vastgelegd in welke volgorde en op welke wijze de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld. Ook is het Ontwikkelkader door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangepast. Hiermee krijgt TenneT wettelijk de opdracht om nog eens 10,7 GW aan windenergie aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

Image

TenneT roept op tot versnelling van crossborder windenergie in de Noordzee voor Europese energieonafhankelijkheid en -zekerheid

REPowerEU-pakket onderstreept noodzaak van uitzonderlijke maatregelen in de huidige energiecrisis 
  • Om de ambitieuze nationale en internationale doelstellingen voor hernieuwbare energie te bereiken, moeten ontwikkelaars van offshore-windenergie, beleidsmakers en hoogspanningsnetbeheerders hun samenwerking intensiveren.
  • Nationale en Europese beleidsmakers moeten een betrouwbaar groeipad creëren om investeerders de nodige slagkracht te geven en op tijd te leveren.
  • De nieuwe nationale doelstellingen voor offshore-windenergie vormen een enorme uitdaging voor de hele toeleveringsketen, die moet worden voorbereid op de komende groei.
Onshore

Hoogspanningsstation Rilland krijgt twee megatransformatoren

Afgelopen vrijdag en vandaag wordt het 380 kV hoogspanningsstation van TenneT bij Rilland uitgerust met twee grote 380/150 kV-transformatoren. De gevaartes van maar liefst 340 ton per stuk worden per ponton vanuit Dordrecht, via het Bathse Spuikanaal naar het hoogspanningsstation gebracht. Een spectaculaire transportklus.

Image
Investeringsplannen en netcapaciteit

Investeringsplannen

Met ingang van 2020 publiceert TenneT tweejaarlijks investeringsplannen voor Net op land en voor Net op zee, steeds met een zichttermijn van tien jaar. De ontwerpinvesteringsplannen 2022-2031 zijn vastgesteld en zijn hieronder in te zien.

Image

Netbeheerders investeren volop in uitbreiding netcapaciteit

De Nederlandse netbeheerders hebben vandaag hun definitieve investeringsplannen gepubliceerd. De komende jaren staan in het teken van het grootschalige investeringen om de energienetten klaar te maken voor de duurzame toekomst. Hierbij hoort onder meer een geheel nieuw netwerk op zee. Het investeringsplan Net op Zee van TenneT is afgerond, het investeringsplan Net op Land wordt komende periode op verzoek van de toezichthouder nog aangescherpt.
Image

TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren we 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en faciliteren we de Europese energiemarkt via de 16 interconnectoren met onze buurlanden. Met een omzet van 6,4 miljard euro en een totale activawaarde van 32 miljard euro zijn we een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore.
Elke dag stellen onze 6.600 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer dan 42 miljoen eindgebruikers op een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen.
Lighting the way ahead together (bron)
Image

Executive Board: 
Tim Meyerjürgens, Manon van Beek,
dr. Arina Freitag en Maarten Abbenhuis 

Klik hier voor de learnings van het Energeia Energy Lunch.